• English
  • Ελληνικά
  • Русский
+30 6974785010
Είμαστε κλειστά αυτή τη στιγμή

Όροι & Προϋποθέσεις

Στους Όρους που αναφέρονται εδώ:

Η λέξη 'Εταιρεία' όταν εμφανίζεται στο παρόν κείμενο, εννοεί την εταιρεία UNIQUE sa.. Η λέξη 'Πελάτης' χρησιμοποιείται για τον ιδιώτη ή το διευθυντικό στέλεχος εταιρείας που ενοικιάζει το αυτοκίνητο σύμφωνα με τους αναφερθέντες όρους. 'Οδηγός' είναι ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου. 'Αυτοκίνητο' σημαίνει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που ενοικιάζεται και περιγράφεται στο συμβόλαιο με την εταιρεία. 'DLW' σημαίνει έγγραφο παραίτησης απο υπαιτιότητα ατυχήματος και 'TPI' σημαίνει ασφάλεια προς τρίτους.

1. Η Εταιρεία συμφωνεί να ενοικιάσει και ο πελάτης συμφωνεί να παραλάβει το αυτοκίνητο και να τηρήσει όλους τους παρακάτω όρους. Ο πελάτης ενοικιάζει συγκεκριμένη μάρκα και τύπο αυτοκινήτου. Μπορεί να επιλέξει το χρώμα που επιθυμεί και η Εταιρεία θα προσπαθήσει να το παρέχει. Σε καμιά όμως περίπτωση, το χρώμα του αυτοκινήτου δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της ενοικίασης. Σε περίπτωση που ο επιλεγμένος τύπος αυτοκινήτου δεν είναι διαθέσιμος, η Εταιρεία θα ενοικιάσει μεγαλύτερς κατηγορίας αυτοκίνητο χωρίς επιπλέον χρέωση.

2. Ο πελάτης θα πληρώσει στην εταιρεία όλο το ποσό που θα προκύψει σε συμφωνία με αυτό το έγγραφο συμπεριλαμβανομένων των ποσών απο DLW, επιπλέον χρεώσεις, VAT ή άλλους φόρους.

3. Το DLW και το TPI είναι διαθέσιμα απο την εταιρεία. Αυτοκίνητα που δεν έχουν DLW και TPI, ενοικιάζονται στον πελάτη με τον όρο οτι συμφωνεί σε όλες τις προϋποθέσεις τους. Η TPI δεν θα ισχύσει για απώλεια ή καταστροφή του αυτοκινήτου που έχει προκληθεί απο κακομεταχείριση του πελάτη, ούτε θα ισχύσει το DLW σε αυτή την περίπτωση. Ο ασφαλιστής δεν θα δεχτεί την υπαιτιότητα για απώλεια ή βλάβη που έχει προκληθεί απο πελάτη που δεν συμφωνεί με τους όρους. Ουτε θα θέσει σε ισχύ το DLW.

Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί το DLW, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή του πλήρους κόστους του οχήματος σε περίπτωση βλάβης. Οταν δεν έχει κανονιστεί η παροχή DLW για τον πελάτη, τότε το TPI είναι υποχρεωτικό. Για την αποφυγή αμφιβολιών, το ίδιο ισχύει και στην κλοπή του αυτοκινήτου. Ο πελάτης θα συνεργαστεί πλήρως για την παροχή όλων των πληροφοριών.

4. Η εταιρεία απαιτεί την επίδειξη διπλώματος οδήγησης του πελάτη, σε ισχύ για τουλάχιστον για 2 χρόνια πριν απο την ημέρα ενοικίασης και διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει το δίπλωμα. Κατώτατη ηλικία πελάτη: 25 -30 ετών, ηλικιακό όριο που μπορεί να αλλάξει ανάλογα τον τύπο του αυτοκινήτου.

5. Ο πελάτης δεχεται να προσέχει και να φροντίζει για την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου καθ'όλη την ενοικίαση. Ο πελάτης δέχεται την ευθύνη για την απώλεια του αυτοκινήτου ή για κάθε βλάβη που δημιουργείται απο δική του υπαιτιότητα ή αμέλεια.

6. Ο πελάτης εξασφαλίζει οτι το αυτοκίνητο δεν θα φορτωθεί περισσότερο απο το κανονικό για το συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου. Ακόμη, το αυτοκίνητο απαγορεύεται να βγεί εκτός συνόρων της χώρας στην οποία ενοικιάζεται καθώς και να επιβιβαστεί σε πλοίο χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας.

7. Ο πελάτης αναλαμβάνει να επιστρεψει το όχημα με όλα τα εξαρτήματα στην κατάσταση που τα παρέλαβε, στο μέρος και την ώρα που αναφέρεται στο συμφωνητικό. Αν απαιτείται ειδικός καθαρισμός, η εταιρεία θα χρεώσει ειδικό ποσό στον πελάτη.

8. Τα αυτοκίνητα της εταιρείας είναι πλήρως ελεγμένα πριν δοθούν για ενοικίαση. Σε περίπτωση όμως που το όχημα πάθει βλάβη στην διάρκεια της ενοικίασης (αλλα μόνο για αιτίες που οφείλονται σε ευθύνη της εταιρείας), η εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει στον πελάτη τα παρακάτω:

(α)Πλήρη επιδιόρθωση των βλαβών, για να επιστραφεί στον πελάτη το αυτοκίνητο για το υπόλοιπο της ενοικίασης.

(β)Αντικατάσταση του αυτοκινήτου με άλλο ιδίου τύπου εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, αλλιώς με το αμέσως πλησιέστερο μοντέλο

Προβλεψη για άλλη περίπτωση απο αυτή που αναφέρεται παραπάνω θα είναι στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

9. Οταν το αυτοκίνητο παρουσιάσει πρόβλημα, ο πελάτης αναλαμβάνει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία.

10. Τα αυτοκίνητα ενοικιάζονται με ημερήσια χρέωση, που ξεκινά απο την στιγμή της συμφωνίας της ενοικίασης. Περίοδος χαριτος 30 λεπτών δίνεται για καθυστερημένη επιστροφή. Μετα, θα χρεωθεί ο πελάτης το ποσό που αντιστοιχεί σε άλλη μια ημέρα χρήσης του αυτοκινήτου.

11. Πολιτική Ακύρωσης:

(α)Για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων: 50% του συνολικού ποσού για ακύρωση εντός 14 ημερών πριν την έναρξη της ενοικίασης και 100% του συνολικού ποσού εντός 72 ωρών πριν απο την ενοικίαση.


(β) Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την παράτηση του χρόνου ενοικίασης του αυτοκινήτου πέρα απο το συμφωνημένο, θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεια τουλάχιστον 24 ώρες πριν απο την λήξη του χρόνου της ενοικίασης. Αν δεν συμβεί αυτό, μπορεί η εταιρεία να τερματίσει την συμφωνία και η εταιρεία να χρεώσει κάθε βλάβη που πιθανώς να προκύψει απο την επανάκτηση του αυτοκινήτου. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όποιο μέσο θέλει για την επανάκτηση του αυτοκινήτου.

(γ) Αν το αυτοκίνητο φθάσει τα χλμ στα οποία απαιτείται service και είναι νοικιασμένο, ο πελάτης πρεπει να ειδοποιήσει την εταιρεία και να υπάρξει αλλαγή των οχημάτων, γεγονός που είναι στην διακριτική ευχερεια της εταιρείας.

ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

12. Παράδοση και Παραλαβή: δωρεάν όταν γίνεται στην πόλη. Για αεροδρόμια και λιμάνια και μεταξύ 20:00 και 08:00 υπάρχει επιπλέον χρέωση.

13. Αν στην παραδοση του αυτοκινήτου, παρατηρηθούν απώλειες ή βλάβες , η χρέωση του πελάτη είναι:

(α) Το πλήρες ποσό της ζημιάς αν δεν έχει αγοραστεί η DLW.

(β) Το ποσό περιορισμένο στην τιμή που αγοράστηκε η DLW.

14. Ολα τα αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με γεμάτο ντεπόζιτο την στιγμή παράδοσης. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει το αυτοκίνητο πάλι γεμάτο κατα την λήξη της ενοικίασης.

15. (α) Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για ότι πρόστιμο λάβει στην διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου, απο παράβαση των νόμων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν στην χώρα όπου έγινε η ενοικίαση του.

(β) Στην λήξη της συμφωνίας, ο πελάτης οφείλει να παραδώσει το αυτοκίνητο στο προκαθορισμένο σημείο απο το συμβόλαιο.

16. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί:

(α) Για την μεταφορά ατόμων ή αντικειμένων με αμοιβή.

(β) Για αγώνες ταχύτητας ή μαθήματα οδήγησης.

(γ) Σε περίπτωση καταστρατήγησης της νομοθεσίας και των κανόνων που αφορούν στην χρήση του αυτοκινήτου και για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.

17.Το αυτοκίνητο δεν θα οδηγείται απο άτομα:

(α) διαφορετικά απο τον πελάτη ή τον εγκεκριμένο οδηγό.

(β) απο άτομο μικρότερης ηλικίας απο αυτό που καθορίζουν οι όροι της εταιρείας και σύμφωνα με άλλες λεπτομέρειες που θα καθορίσει η εταιρεία, την στιγμή της ενοικίασης.

(γ) απο άτομο που δεν έχει στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον για τα 2 προηγούμενα χρόνια απο την στιγμή ενοικίασης του αυτοκινήτου.

(δ) απο άτομο που είναι υπο την επήρρεια αλκοόλ,φαρμάκων,ναρκωτικών.

(ε) απο άτομο του οποίου, το δίπλωμα οδήγησης υπόκειται σε περιορισμούς εξαιτίας κάποιου είδους αναπηρίας.

18. Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι κάθε περουσιακό του στοιχείο που ο ίδιος τοποθετεί στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, είναι αποκλειστικά και μόνο δική του ευθύνη και η εταιρεία δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του αντικειμένου.

19. Ο πελάτης επιτρέπει στην εταιρεία και την ασφαλιστική να χρησιμοποιήσουν το όνομα καθώς και άλλα προσωπικά του στοιχεία στις Αρχές, για την ενίσχυση των δικαιωμάτων του σε περίπτωση διαμάχης που θα προκύψει ύστερα απο ατύχημα .

20. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ενοικίαση αν γίνει αντιλήπτη απο την εταιρεία παραβίαση των όρων, που αναφέρονται εδώ, απο τον πελάτη.

Σε περίπτωση παραβίασης κάποιου απο τους όρους της εταιρείας απο τον πελάτη, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να δώσει προσωπικά δεδομένα της πιστωτικής κάρτας του πελάτη σε αρμόδιους οργανισμούς ελέγχου πιστωτικών καρτών, διπλωμάτων οδήγησης & καθώς και την αστυνομία

21. Ο πελάτης αναγνωρίζει στην εταιρεία το δικαίωμα να χρεώσει οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα που θα εγκριθεί την στιγμή της ενοικίασης, για κάθε μια απο τις χρεώσεις που ίσως προκύψουν και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω